Hjemmesiden er udarbejdet på baggrund af:

Forskelligt litteratur, samtaler og interviews med en lang række eksperter indenfor området og erfaringer fra talrige whiplashskadede mennesker. Tak til alle, der har bidraget!

Litteratur:

Andersen J. ”Funktionelle lidelser”. Tilgængelig på nettet den 15.1 2019 på http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/08/funktionelle-lidelser-johnny-andersen.pdf

Andersen J. ”Piskesmældsskadede får forkert information”. Jyllandsposten 23.11 2016. Tilgængelig på nettet den 16.1 2019 på https://jyllands-posten.dk/aarhus/meninger/breve/ECE9172603/piskesmaeldsskadede-faar-forkert-vejledning/

Andersen JB, Lønnberg F. “Sparsom evidens for behandling af whiplashfølger”. Ugeskrift for Læger 2015; 177:V12140646. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://ugeskriftet.dk/videnskab/V12140646

Andersen S. ”Sundhed sidder mellem ørerne”. 2004.

Andersen T. ”Attachment og udviklingen af kronisk whiplash syndrom (LWS)”. Til undervisningsbrug. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på http://www.sundhedspsykologi.org/artikler/Whiplash.pdf

Asmussen K. ”Behandling af whiplashlæsioner i tværfagligt regi”. Sundhedsguiden dk. Tilgængelig på nettet den 10.1 2015 på http://www.sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/piskesmaeld-whiplash/behandling-af-piskesmaeldslaesioner-i-tvaerfagligt-regi/ 

Barse M. ”Personskade-sager: Læger og advokater taler forbi hinanden”. Videnskab d. 10 maj 2015. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på http://videnskab.dk/kultur-samfund/personskade-sager-laeger-og-advokater-taler-forbi-hinanden

Bendixen A, Grau SM. ”Bliver du også overvåget af forsikringsselskabet?” Oktober 2014.
Tilgængelig på nettet den 15.1 2019 på http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/09/bliver-du-ogsaa-overvaaget-af-forsikringsselskabet.pdf 

Bendixen A, Grau SM. ”Sådan forløber en typisk erstatningssag og dét skal du være opmærksom på undervejs”. Februar 2015. Tilgængelig på nettet den 15.1 2019 på http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/09/saadan-forlober-en-typisk-erstatningssag-og-det-skal-du-vaere-opmaerksom-paa-undervejs.pdf

Bennet O. Chronic traumatic encephalopathy. Prog Neurol Surg. 2014;28:38-49. doi: 10.1159/000358761. Epub 2014 Jun 6. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24923391

Bergholm U, Johansson BH. ”Ny diagnostik kan leda til bettre behandling vid pisksnärtskada”.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/08/ny-diagnostik-kan-leda-till-battre-behandling-vid-pisksnartsskada.pdf

”Besvarelse af spørgsmål nr. 66 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg efter ønske fra Liselott Blixt (DF) har stillet til ministeren for sundhed og forebyggelse den 4. november 2008”. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på http://www.ft.dk/samling/20081/almdel/suu/spm/66/svar/584871/617273.pdf

“Bodily Distress Syndrome”. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser.

Bogduk N. “Whiplash can have lesions”. Pain Res Manag. 2006 Autumn; 11(3): 155.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2539006

Bring G. “Whiplash-relaterade skador och följdtillstånd.Biomedicinske aspekter på ett mångfaccetterat problem”. Avhandling. Umeå University medical dissertations 1996.

Bunketorp O. “Whiplash-associated disorders – Injury Mechanisms, Diagnostics and Prevention”. Fifth International Whiplash Trauma Congres 2011. J Rehabil Med 2011; Suppl 50: 1–36. Side 8.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.adseat.eu/files/pages/22/suppl50-whiplash-2-.pdf

”Branchevejledning om piskesmæld”. Branchemiljørådet for Service- og Tjenesteydelser.
Tilgængelig på nettet den 15.1 2019 på http://www.bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Forsvar%20politi%20og%20vagt/5.layout_piskesmld-endelig.pdf

Bruun JV. ”Piskesmæld”. LokalAvisen.dk Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på http://koege.lokalavisen.dk/jens-v.-bruun-/20100131/artikler/100129752

Cameron I et al. “Guidelines for the management acute whiplash associated disorders for health professionels 2014”. Motor Accidents Authority. Third edition. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.physiotherapy.asn.au/DocumentsFolder/APAWCM/The%20APA/StatePAGES/TAS/TAS_Final-Guidelines-for-the-management-of-a~d-WAD-disorders-for-health-professionals-3rd-edition-2014-MAA32-0914-28-11-14a.pdf

”Cannabis”. Sundhedsstyrelsen. Tilgængelig på nettet den 16.1 2019 på https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/narkotika/viden/cannabis

Carlsson A. “EvaRID: A 50th Percentile Female Rear Impact Dummy FE Model”. (2010): Publ ID 128706.Chalmers Publication Library.
Tilgængelig på nettet den 21,1 2019 på 
http://publications.lib.chalmers.se/publication/145227-evarid-a-50th-percentile-female-rear-impact-dummy-fe-model

Carstensen TB, Frostholm L, Oernboel E., Kongsted A, Kasch H. Jensen TS, Fink P. “Are there gender differences in coping with neck pain following acute whiplashtrauma? A 12-month follow up study!”. Eur J Pain. 2012 Jan;16(1):49-60. doi: 10.1016/j.ejpain.2011.06.002.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21715200

Carstensen TB, Frostholm L, Oernboel E, Kongsted A, Kasch H, Jensen TS, Fink P. ”Post-trauma ratings of pre-collision pain and psykological distress predict poor outcome following acute whiplash trauma: a 12-month follow-up study”. Pain. 2008 Oct 15;139(2):248-59. doi: 10.1016/j.pain.2008.04.008. Epub 2008 May 21. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Post-trauma+ratings+of+pre collision+pain+and+psykological+distress+predict+poor+outcome+following+acute+whiplash+trauma%3A+a+12-month+follow up+study   

Carstensen TBW, Fink P, Oernboel E, Kasch H, Staehelin-Hensen T, Frostholm L. ”Sick Leave within 5 Years of Whiplash Trauma Predicts Recovery: A Prospective Cohort and Register-Based Study”. Plos One. Published: June 22, 2015 Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0130298

Catz E. “Clinical Application of Digital Motion X-Ray”. Fifth International Whiplash Trauma Congres 2011. J Rehabil Med 2011; Suppl 50: 1–36. Side 13.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.adseat.eu/files/pages/22/suppl50-whiplash-2-.pdf

Chrestensen L og Helene Schaldemose Pedersen. “De samfundsøkonomiske omkostninger ved whiplash”. Speciale. Vejleder Kjeld Møller Pedersen. Syddansk Universitet 2011.

Croft AC. ”Whiplash ande Mild Traumatic Brain Injuries”. Spine Research Institute of San Diego 2009.

Curatolo M, Bogduk N, Ivancic PC, McLean SA, Siegmund GP, Winkelstein B. “The role of tissue damage in whiplash associated disorders: Discussion paper 1”. Spine (Phila Pa 1976). 2011 Dec. 1: 36(25 Suppl): S309-315.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3248632

Davis CG. “Mechanisms of chronic pain from whiplash injury”. J Forensic LegMed. 2013 2013 Feb;20(2):74-85. doi: 10.1016/j.jflm.2012.05.004. Epub 2012 Jul 4. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23357391

”Declaration of Montreal”. IASP – International Association for the Study of Pain. 2010. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 https://www.iasp-pain.org/DeclarationofMontreal?navItemNumber=582

”Det danske sundhedssystem omgår WHO: Fysiske lidelser kaldes psykiske”. KP Net19. august 2014.Tilgængelig på nettet den 16.2 2019 på https://kpnet.dk/2014/08/19/det-danske-sundhedssystem-omgaar-who-fysiske-lidelser-kaldes-psykiske/

Din kropsholdning kan give smerter”. Sund-forskning. Den 21. juli 2011. Tilgængelig på nettet den 21.01 2019 på http://sund-forskning.dk/artikler/din-kropsholdning-kan-give-smerter/

”Domstol: Piskesmæld er et handicap”. Ritzau. TV2. 6. december 2012. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på http://nyheder.tv2.dk/nyheder/article.php/id-61170905%3Adomstol-piskesm%EF%BF%BDld-er-et-handicap.html

DMX – part 1. XRayInMotion. You tube. Uploadet den 17. februar 2010. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019  https://www.youtube.com/watch?v=ChA-xwfL0p4&feature=youtu.be

DMX – part 2. XRayInMotion. You Tube. Oploadet den 17. februar 2010. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 https://www.youtube.com/watch?v=GCtVKwO65mQ

Drachmann H. “Retslæger er ansat I forsikringsselskaber”. Politiken 16.oktober 2009. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på http://politiken.dk/indland/art5055258/Retslæger-er-ansat-i-forsikringsselskaber

Edwards IJ et al. “Neck muscle afferents influence oromotor and cardiorespiratory braistem neural circuits”. Brain Struct Funct. 2015; 220(3): 1421–1436.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4409642

Ehlers L. ”Kompensationssyndromet”. Psykolog Nyt nr. 5 2003. Tilgængelig på nettet den 16.2 2019 på http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/11336.pdf

Ehlers L. ”Ondt i livet – kvinder og de nye sygdomme”. Gyldendal 2. udgave 2000.

Ehlers L. “Store mænd og syge kvinder”. Gyldendal. 2002.

Ekvall Hansson E, Månsson NO, Ringsberg KA, Håkansson A. “Dizziness among patients with whiplash-associated disorder: a randomizem controlled trial”. J Rehabil Med. 2006 Nov;38(6):387-90. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17067973

Ekvall Hansson E et. al. ”Dizziness among patients with whiplash-associated disorder – a randomised controlled trial”. Fifth International Whiplash Trauma Congres 2011, Lund, Sweden. P13 side 33. J Rehabil Med 2011; Suppl 50: 1–36. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.adseat.eu/files/pages/22/suppl50-whiplash-2-.pdf

“Etiske spørgsmål ved anvendelse af diagnoser”. Det Etiske Råd 2016.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/diagnoser

EvaRID: A 50th Percentile Female Rear Impact Dummy FE Model. Tilgængelig på nettet den 15.1 2019 på https://research.chalmers.se/publication/145227

Falla D. “Neuromuscular Adaptations Following Neck Trauma”. Fifth International Whiplash Trauma Congres 2011. J Rehabil Med 2011; Suppl 50: 1–36. Side 14. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.adseat.eu/files/pages/22/suppl50-whiplash-2-.pdf

Falla D. ”The Role of Motor Learning in the Management of Neck Pain”. Fifth International Whiplash Trauma Congress 2011. Fifth International Whiplash Trauma Congress 2011. J Rehabil Med 2011; Suppl 50:17-18. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.adseat.eu/files/pages/22/suppl50-whiplash-2-.pdf

Fink P. Schröder A. ”Ond single diagnosis, bodily distress syndrome, succeeded to capture 10 diagnostic categories of functional somatic syndromes and somatoform disorders”. J Psychosom Res. 2010 May;68(5):415-26. doi: Tilgængelig på nettet den 19.1 2019 på https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20403500

Fischer NF. ”Per Fink lagt for had: Vi har lavet en arbejdsdeling, så det er mig, der tager tæskene”. Dagens Medicin 9/5 2014. https://dagensmedicin.dk/vi-har-lavet-en-arbejdsdeling-sa-det-er-mig-der-tager-taskene/

Folmer RL et al. “Chronic tinnitus resulting from head or neck injuries”.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12792317

Foreman SM, Croft AC. “Whiplash injuries- the cervical acceleration/deceleration syndrome”. 3rd. ed. Lippincott. Williams & Wilkins; Baltimore, MD, USA, 2002.

Freeman M. A case-control study of cerebellar tonsillar ectopia (Chiari) and head/neck trauma (whiplash). Offentliggjort i Brain Inj. 2010;24(7-8):988-94. doi: 10.3109/02699052.2010.490512. Tilgængelig på nettet 21.1 2019 på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20545453

Fremmen MB. ”Forsikringsselskaber: Overvågning er nødvendigt”. Finans Watch. 13.4 2012. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på http://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring___Pension/article4294761.ece

Frølich S. “Kroniske smerter – kan man lære at leve med det? Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk 2011.

”Funktionel lidelse”. Oprettet af Menneskesynet bag TERM-modellen og lægekonsulenters arbejde. 2012. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på http://www.funktionellidelse.dk/menneskesynetside1.html

”Funktionelle lidelser”. Sundhedsstyrelsen 2018. Tilgængelig på nettet den 16.1 2019 på https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/funktionelle-lidelser/~/~/media/15C564788C0B445682C87695A2AFF6CD.ashx

”Funktionelle lidelser”. Dansk Selskab for Almen Medicin 2013. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på https://vejledninger.dsam.dk/media/files/10/funktionelle-lidelser.pdf

”Funktionelle lidelser – udredning og behandling”. Redigeret af Per Fink og Marianne Rosendal. Munksgaard 2012.

Gehrt TB, Wisbech Carstensen TB, Ørnbøl E, Fink PK, Kasch H, Frostholm L. ”The role of illness perceptions in predicting outcome after acute whiplash trauma: a multicenter 12 month follow-up study”. Clin J Pain. 2015 Jan;31(1):14-20 Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25084071

“Gode råd til mennesker med Bodily Distress Syndrome (BDS)”. Pjece fra Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser. 2011. Tilgængelig på nettet den 19.1 2019 på http://funktionellelidelser.au.dk/fileadmin/www.funktionellelidelser.au.dk/patient_Pjecer/Gode_raad_til_mennesker_med_BDS.pdf

Googchild Sophie. «Whiplash isn`t in the mind – doctors just look for it in the wrong place… MRI scans fail to look for injury at the base of the skull and top of the spine». MailOnline 10. juni 2017. Tilgængelig på nettet den 20.1 2019 på http://www.dailymail.co.uk/health/article-4591528/Whiplash-ISN-T-mind-doctors-look-wrong-places.html

Gordh T et al. “Visualization of Peripheral Painful Processes Using Positron Emission Tomography and [11C]-D-Deprenyl”. Fifth International Whiplash Trauma Congres 2011. J Rehabil Med 2011; Suppl 50: 1–36. Side 13.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på 
http://www.adseat.eu/files/pages/22/suppl50-whiplash-2-.pdf

Grau SM. ”Forsikring mod tab af erhvervsevne – den glemte forsikring”. Whiplashnyt nr. 2 april 2017. Tilgængelig på nettet den 15.1 2019 på http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/09/forsikring-mod-tab-af-erhvervsevne.pdf

Grau SM. ”Førerdækning – har du husket at tegne en sådan forsikring?” Whiplashnyt nr. 2 april 2017. Tilgængelig på nettet den 15.1 2019 på http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/09/forerdaekning.pdf

Grau SM. ”Handicaptillæg – et tilskud til studerende”. Whiplashnyt nr. 4 december 2017. Tilgængelig på nettet den 16.1 2019 på http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/09/handicaptillaeg-et-tilskud-til-studerende.pdf

Grau SM. ”Hvorfor tegne kaskoforsikring på en billig bil?” Whiplashnyt nr. 2 april 2017. Tilgængelig på nettet den 15.1 2019 på http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/09/kaskoforsikring.pdf 

Grau SM. ”Kreditorbeskyttelse”. Whiplashnyt nr. 1 januar 2017. Tilgængelig på nettet den 15.1 2019 på http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/09/kreditorbeskyttelse.pdf

Grau SM. ”… om sundhedsstyrelsens kommende anbefalinger af ”funktionelle lidelser”. Whiplashnyt nr. 2 maj 2017. Tilgængelig på nettet den 16.1 2019 på http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/09/om-sundhedsstyrelsens-kommende-anbefaling-til-funktionelle-lidelser.pdf

Grau SM. ”Overvågning”. Whiplashnyt nr. 2 maj 2018. Tilgængelig på nettet den 15.1 2019 på http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/09/overvaagning.pdf

Grau SM. ”Ressourceforløb – et overordnet overblik”. Whiplashnyt nr. 1 februar 2018.
Tilgængelig på nettet den 18.1 2019 på http://www.whiplashforeningen.dk/whiplashguiden/anbefalet-litteratur/

Gross A, Langevin P, Burnie SJ, Bédard-Brochu MS, Empey B, Dugas E, Faber-Dobrescu M, Andres C, Graham N, Goldsmith CH, Brønfort V., Hoving JL, LeBlanc F. ”Manipulation and mobilisation for neck pain contrasted against an inactive control or another active treatment”. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 23;9:CD004249.doi: 10.1002/14651858.CD004249.pub4. Tilgængelig på netttet den 21.1 2019 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26397370

Grönkvist J. “Impaired jaw function and eating difficulties in whiplash-associated disorders”. Swed Dent J 2008;32(4):171-7.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19172918

“Guidelines for the management acute whiplash associated disorders for health professionels 2014”. Motor Accidents Authority. Third edition.
Tilgængelig på nettet den 2.4 2018 på 
http://www.physiotherapy.asn.au/DocumentsFolder/APAWCM/The%20APA/StatePAGES/TAS/TAS_Final-Guidelines-for-the-management-of-a~d-WAD-disorders-for-health-professionals-3rd-edition-2014-MAA32-0914-28-11-14a.pdf

Goldman S & JE Ahlskog. “Posttraumatic cervical dystonia”. Mayo Clin Proc. 1993 May;68(5):443-8. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8479207

”Gunilla Brings inledning vid ”Försäkringsmedicinskt seminarium ondsdagen den 22. november 2017 om : Whiplashtrauma och sena besvär – samband eller ej? Personskadeföreningen NRH. Tilgængelig på nettet den 25.2 2019 https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=YE-kjX3gX20

Hansen LJ. “Whiplash- en debat mellem yderpunkter”. PsykologNyt nr. 17 2000.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på  http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/10691.pdf

Hain T. “Vertigo and hearing symptoms after whiplash”. April 2012.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på 
http://www.dizziness-and-balance.com/disorders/post/whiplash.html

Haugen IBK, Bruenech JR. “Affeksjon av det visuelle system ved øvre cervical skader”. Rapporter fra Høgskolen i Buskerud. Nr. 43.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/141924 (kan downloades på siden)

Hemø CS. ”Piskesmæld rammer hårdt”. RAK Magasinet nr. 1 2013 side 23. https://issuu.com/raskmedia/docs/rask_1_2013  

Helstrup T. ”Den, der ler sidst – tænker langsomt”. PTU april 2014. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på http://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/hjernerystelse-og-syn-33219397?qid=65062024-afbc-4c86-b85e-912152f76f3e&v=&b=&from_search=1

Helstrup T. ”Hvad kan vi som optometrister gøre for denne patientgruppe”. Dansk Optometri og Kontaktlinse konference. 2014. http://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/wad-40756525?qid=65062024-afbc-4c86-b85e-912152f76f3e&v=&b=&from_search=3

”Hjernerystelse og piskesmæld”. Privatsyn. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på http://www.privatsyn.dk/genoptraening/piskesmaeld/

Helstrup T. ”Piskesmæld, synsproblemer og terapi”. PTU oktober 2014. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på http://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/piskesmld-og-langvarige?qid=65062024-afbc-4c86-b85e-912152f76f3e&v=&b=&from_search=2

Holck P. ”Cervical columnas anatomi”. Tidsskriftet Den Norske Legegerning. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://tidsskriftet.no/2010/01/oversiktsartikkel/cervikalcolumnas-anatomi 

”Hver fjerde private erstatningssag handler om piskesmæld”. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 14. januar 2014. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på http://edit.ask.dk/da/Presse-og-nyheder/Nyhedsarkiv/2014/20%20december%20nyhed%20om%20pstatistik.aspx

Häggman-Henrikson B et al. ”Prevalence of whiplash trauma in TDM patients: a systematic review”. J Oral Rehabil. 2014 Jan;41(1):59-68. doi: 10.1111/joor.12123. Epub 2013 Dec 30. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24443899

Høgh M, Jensen N-H, Pickering AP. ”Smertebogen”. Munksgaard. 1. udgave, 1. oplag 2015.

Jarlbæk L. ”Smertelindring er en menneskeret og ofte er morfinlignende stoffer det bedste valg”.  PAVI Videnscenter for Rehabilitering og Palliation. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/publications/smertelindring-er-en-menneskeret-og-ofte-er-morfinlignende-stoffe

Jensen D. ”Ti patientforeninger: Vi vil ikke stemples som psykisk syge”. Information 22. marts 2014. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019   https://www.information.dk/indland/2014/03/ti-patientforeninger-stemples-psykisk-syge

Johansson, BH. “Bio-psyko-social modell förklarar inte whiplashskada”. Läkartidningen nr. 4 2002. Volym 99.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.lakartidningen.se/OldPdfFiles/2002/24107.pdf

Johansson Bengt. “Whiplash injury can be visible by functional magnetic resonance imagining”. Pain Res. Manage; 2006 11(3):197-199.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://painmuse.org/ref/neck_mri.pdf

Jørgensen KK. HJørege

“Kirstens piskesmæld har tvunget hende til at geare ned”, Horsens Folkeblad 2016

Kasch H, Frosell BA. “Whiplash 2016”. Retslægerådet 2016.

Kay T et al. “Defination of mild traumatic brain injury”. Developed by the Mild Traumatic Brain Injury Committee of the Head Injury Interdisciplinary Special Interest Group of the American Congress of Rehabilitation Medicine. J Head Trauma Rehabil 1993;8(3):86-87.
Tilgængelig på nettet den 021,1 2019 på https://www.acrm.org/wp-content/uploads/pdf/TBIDef_English_10-10.pdf

Kjølbye ML. ”Smerteramte helbredes med succes på hypokonderklinik”. Information 3. september 2004. http://www.oplysning.org/uploads/9/1/4/3/9143605/syn_p_funktionele_lidelser.pdf

https://www.information.dk/2004/09/smerteramte-helbredes-succes-paa-hypokonderklinik

Kjølby ML. ”Sygdom, der ikke eksisterer, koster samfundet en milliard om året. Information 21. august 2004. Tilgængelig på nettet den 14.2 2019 på https://www.information.dk/2004/08/sygdom-eksisterer-koster-samfundet-milliard-aaret

Kjær P, Ris I. ”Cervicale sikkerhedstests”. Tilgængelig på nettet den 16. 2019 på http://www.muskuloskeletal.dk/CustomerData/Files/Folders/10-rasmus-mappe/256_dffmt-cx-sikkerhed-folder-web.pdf

Kobbersmed P. ”Direktør efter ulykke: Vil give alt for at få mit gamle liv tilbage”. TV2 Østjylland. Tilgængelig på nettet den 19.1 2019 på
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/direktoer-efter-ulykke-vil-give-alt-faa-mit-gamle-liv-igen

”Konsensusrapport om undersøgelse af whiplashramte”. Whiplashforeningen og PTU. 2002. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/08/koncensusrapport-om-undersogelse-af-whiplashramte.pdf

Kongsted A et al. ”Neck Collar, ”Act-as-usual” or Active Mobilization for Whiplash Injury”? SPINE Volumne 32, Number 6, pp 618-626. April 2007. Tilgængelig på nettet 21.1 2019 på https://www.researchgate.net/publication/6409502_Neck_Collar_Act-as-Usual_or_Active_Mobilization_for_Whiplash_Injury

”Kommunen nægter syge Heidi et fleksjob”. Arbejderen dk 12. september 2017. Tilgængelig på nettet den 18.1 2019 på https://arbejderen.dk/fagligt/kommunen-n%C3%A6gter-kronisk-syge-heidi-et-fleksjob

Kristensen V. ”Syge Hanne sendt i ressourceforløb: ”Jeg føler mig som et torturoffer”.
Avisen.dk 24. marts 2018. Tilgængelig på nettet den 18.1 2019 på https://www.avisen.dk/syge-hanne-sendt-i-ressourceforloeb-jeg-foeler-mig-s_490711.aspx

Kure-Biegel N. ”National klinisk retningslinje lost in transfer til klinikken”. Sundhedspolitisk Tidsskrift. 28. august 2018. Tilgængelig på nettet den 20.1 2019 på https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=1211:national-klinisk-retningslinje-lost-in-transfer-til-klinikkens-hverdag&catid=31:kommentarer

Kutnizoff U. ”Gåden om den uforklarlige smerte”. Livtag nr. 2 2010 side 17-20. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på https://issuu.com/polioforeningen/docs/livtag__2_-_2010

La Cour P. ”De funktionelle lidelser: sygdom, psyke og soma”. Psyke & Logos. 2015, 36, 151-170. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på https://www.researchgate.net/publication/301241777_DE_FUNKTIONELLE_LIDELSER_SYGDOM_PSYKE_OG_SOMA

la Cour P. ”Funktionelle lidelser. Om sygdomme og sammenhænge mellem krop og psyke”. Videnscenter for Patientstøtte Bispebjerg 2013. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på https://www.regionh.dk/patientstoette/netv%C3%A6rkarrangement/Vidensforum-for-patientstoette/Tidligere-VIPA-arrangementer/PublishingImages/Sider/Funktionelle-lidelser/Funktionellelidelser.pdf

Lindgren K-A et. al. “Dynamic kine magnetic resonance imaging in whiplash patients and in age- and sex-matched controls”.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28622848

Linder A, Holmqvist K, Svensson MY. “Average male and female virtual dummy model (BioRID and EvaRID) simulations with two seat concepts in the Euro NCAP low severity rear impact test configuration”. Accid Anal Prev. 2017 Jun 13. pii: S0001-4575(17)30192-6. doi: 10.1016/j.aap.2017.05.029
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28622848

Lorenzen MW. ”Advokatomkostninger”. Whiplashnyt nr. 1 januar 2017. Tilgængelig på nettet den 15.1 2019 på http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/09/advokatomkostninger.pdf

Lorenzen MW. ”Lovændring om ressourceforløb”. Whiplahsnyt nr. 3 september 2018.

Maach ML. ”Svært at bebrejde forsikringssselskaber, at de følger med i, hvad der foregår”. DR. Tilgængelig på nettet den 17.1 2019 på https://www.dr.dk/nyheder/penge/svaert-bebrejde-forsikringsselskaber-de-foelger-med-i-hvad-der-foregaar

Malt EA, Sundet K. ”Nakkeskader med whiplashmekanisme – et psykosomatisk perspektiv”. Tema: Funktionelle lidelser. Tidsskrift for Norsk Legeforening 20. maj 2002. http://tidsskriftet.no/2002/05/tema-funksjonelle-lidelser/nakkeskader-med-whiplashmekanisme-et-psykosomatisk-perspektiv

Meadows J., Zachazewski JE, Quillen WS, Manske RC. “Pathology and Intervention in Muskuloskeletal Rehabilitation”. Side 74-78 ”Cervical Spine” skrevet af Meadows J, Armijo-Olivo SL, Magee DJ.  Muskuloskeletal Rehabilitation Series MRS. Second Edition. Elsevier. Copyright 2016, 2009 by Saunders, Imprent of Elsevier Inc. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019  https://books.google.dk/books?id=VmzdCgAAQBAJ&pg=PA78&lpg=PA78&dq=Upper+cervical+instability+fact+or+fiction.&source=bl&ots=pec437rKZ3&sig=S4fkSF1eplbcK9PiwU7pUAKBXI4&hl=da&sa=X&ved=0ahUKEwj31OLB7c_NAhWlDZoKHZscB3IQ6AEIKzAC#v=onepage&q=Upper%20cervical%20instability%20fact%20or%20fiction.&f=false

Michaleff ZA, Maher CG, Lin CW, Rebbeck T, Jull G, Latimer J, Conelly L, Sterling M. “Comprehensive physiotherapy ecercise programme or advice for chronic whiplash (PROMISE): a pragmatic randomized controlled trial”. Lancet. 2014 Jul 12;384(9938):133-41. doi: 10.1016/S0140-6736(14)60457-8. Epub 2014 Apr 4. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24703832

Mikkonen R, Paatelma M, Kettunen J, Lindgran K. “Functional kinemri in whiplash patients”. Vantaa/FL, Helsinki/FL.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.lfn.no/Pdf/ESSR_2006_June9_10_MikkonenFunctionalKineMRIInWhiplashPatients.pdf

Miles JK, Larsen BK. «Pia nægtet førtidspension igen: «Jeg tror ikke, jeg overlever». Ekstrabladet den 22. juli 2016. Tilgængelig på nettet den 18.1 2019 på https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/pia-naegtet-foertidspension-igen-jeg-tror-ikke-jeg-overlever/6198604

Mulhall KJ, Moloney M, Burke TE, Masterson E. “Chronic neck pain following road traffic accidents in an Irish setting and it´s relationship to seat belt use and low back pain”. Ir Med J 2003 Feb;96(2):53-4 Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12674157

Mulvad N. “Piskesmæld til en halv milliard kroner”. Jyllandsposten 20.8 2000. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på http://jyllands-posten.dk/indland/ECE3294969/Piskesmæld-til-en-halv-milliard-kroner/

Muceli S, Farina D, Kirkesola G, Katch F, Falla D. “Reduced force steadiness in women with neck pain and the effect of short term vibration”. J Electromyogr Kinesiol 2011 April 21(2):283-90.Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=muceli++reduced+force+steadyness

Møller AM. ”Boom i sager om piskesmæld”. Politiken 25.11 2005. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på https://politiken.dk/oekonomi/art4865415/Boom-i-sager-om-piskesm%C3%A6ld

”Nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling samt rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet”. Sundhedsstyrelsen 2018. Tilgængelig på nettet den 20.1 2019 på https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/~/media/82268C6BAF19461399C4FC8D1647DCC0.ashx

Norre J. “Smerte er skyld i mange skilsmisser bland trafikofre”. DR 16.12 2016. Tilgængelig på nettet den 19.1 2019 på https://www.dr.dk/nyheder/indland/psykolog-smerte-er-skyld-i-mange-skilsmisser-blandt-trafikofre

”Nytænkende bog om funktionelle lidelser”. Presse og nyheder. Aarhus Universitetshospital. http://www.auh.dk/presse/information-om-auh/nyheder/2015/181215nytankende-bog-om-funktionelle-lidelser/

”Når kroppen siger fra. Information om funktionelle lidelser”. Komiteen for Sundhedsoplysning 2012.

Obelieniene D et al. “Pain after whiplash: a prospective controlled inception cohort study”. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1999 Mar;66(3):279-83. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10084524

”Offentlige udgifter ved trafikulykker”. Vejdirektoratet oktober 2013. COWI. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på http://vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/temaer/trafiksikkerhed/Documents/Baggrundsrapport.pdf

Olesen AS, Eiklit A, Hansen LJ, Lærum H. “WAD – statusartikel om whiplashrelateret sygdom”. Tilgængelig på nettet den 16.1 2019 på http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/09/wad-statusartikel-om-whiplashrelateret-sygdom.pdf

Overgaard J. ”Nyt håb for patienter med piskesmæld”. JyskeVestkysten 24. december 2001. Tilgængelig på nettet den 16.2 2019 på https://www.jv.dk/kolding/Nyt-haab-for-patienter-med-piskesmaeld/artikel/11876

”Pensionsselskab overvågede piskesmældsramts løbe-app”. Penge. 13. marts 2018. Tilgængelig på nettet den 18.1 2019 på https://www.dr.dk/nyheder/penge/pensionsselskab-overvaagede-piskesmaeldsramt-kundes-loebe-app?cid=soc_facebook_drnyheder_brt7744d

Peolsson A, Peterson G, Trygg J, Nilsson D. “Multivariate analysis of ultrasound-recorded dorsal strain sequences: Investigation of dynamic neck extensions in women with chronic whiplash associated disorders”. Sci Rep. 2016 Aug 3;6:30415. doi: 10.1038/srep30415.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4971461

Peterson G. ” Linköping University Medical Dissertations No. 1523 Neck muscle function in individuals with persistent pain and disability after whiplash injury”. Department of Medical and Health Sciences Linköping University, Sweden Linköping 2016 Tilgængelig på nettet den 21.1 2019  http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1045564/FULLTEXT02.pdf

”Personlig assistance til personer med handicap”. Whiplashny nr. 4 2018.

Petersen CL. “Superkost til hjernerystelser”. Muusmann Sundhed. 2017.

Petersen CL. ”Whiplash – hvorfor er det så svært”. Tilgængelig på nettet den 19.1 2019 på http://www.naturopati.dk/Whiplash-en%20kontroversiel%20skade.htm

Petersen CL, Christensen BM. “Bag om whiplash”. Frydenlund 2014.

Petersen CL, Christensen BM. ”Det er dyrt at sylte patienter med nakkeskader”. Jyllandsposten den 8.2 2017. Tilgængelig på nettet den 19.1 2019 på https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE8424840/det-er-dyrt-at-sylte-patienter-med-nakkeskader/

Petersen CL, Christensen BM. ”Nye undersøgelsesmetoder til whiplashpatienter”. Whiplashnyt nr. 3 2017.
Tilgængelig på nettet den 15.1 2019 på http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/09/nye-undersogelsesmetoder-til-whiplashpatienter.pdf

Peterson G. “Linköping University Medical Dissertations No. 1523 Neck muscle function in individuals with persistent pain and disability after whiplash injury”. Department of Medical and Health Sciences Linköping University, Sweden Linköping 2016.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på 
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1045564/FULLTEXT02.pdf

Peterson G, Nilsson D, Trygg J, Falla D, Dedering Å, Wallman T, Peolsson A. “Novel insights into the interplay between ventral neck muskles in individuals with whiplash-associatede disorders”. Sci Rep. 2015 Oct 16;5:15289. doi: 10.1038/srep15289 Tilgælngelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4607921/

Pinner M, SE Børgesen, R Jensen, M Birket-Smith, A Gade og JØ Riis. “Konsensusrapport om comotion cerebri (hjernerystelse) og det postcommotionelle syndrom”. Videncenter for hjerneskade.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://gade.psy.ku.dk/pdf/2003Pinner%20konsensus.pdf

”Piskesmæld eller kronisk træthedssyndrom”. KvindeGuiden. Berlingske Tidende. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på http://www.kvindeguiden.dk/temaer/sundhed/artikel/piskesmaeld-eller-kronisk-traethedssyndrom/side/24/

”Piskesmæld og jura”. Lægeservice blog. 25. januar 2013. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på https://laegeserviceblog.wordpress.com/2013/01/25/piskesmaeld-og-jura/

”Piskesmæld og udvikling af kroniske smerter”. Kiropraktoren nr. 2 2014 side 25. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på https://issuu.com/kiropraktoren/docs/kiropraktoren0214

Quebec Task Force on whiplash- Associated Disorders. What Does It Mean For Practitioners”.Dynamic chiropractic. Volume 35, number 7. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.dynamicchiropractic.com/mpacms/dc/article.php?id=40348

Rasmussen HH. ”Fysiske sygdomme skal behandles fysisk, ikke psykiatrisk”. Jyllandsposten 3.2 2017. Tilgængelig på nettet den 16.1 2019 på www.jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9338546/fysiske-sygdomme-skal-behandles-fysisk-ikke-psykiatrisk

Rasmussen HH. ”Hvordan virker lavdosis naltrexon (LDN) egentlig?” (Interview med overlæge Karin Bruun Plesner, AUH). Whiplashnyt nr. 3 september 2018.

Rasmussen HH. ”Indfør forebyggende pakker til kronisk syge”. Jyllandsposten den 23.8 2016. Tilgængelig på nettet den 16.1 2019 på www.jyllands-posten.dk/aarhus/meninger/breve/ECE8940846/indfoer-forebyggende-pakker-til-kronisk-syge

Rasmussen HH. ”Manipulationsbehandling af whiplashskadede – hvornår er det godt/skidt?” (Interview med kiropraktor, lektor og ph.d. Lars Uhrenholt) Whiplashnyt nr. 4 2018.

Rasmussen, HH. “Tag piskesmæld alvorligt”. Bogan 2010.

Rasmussen HH. ”Velfærdssamfundet er ikke for alle”. Jyllandsposten 4.5 2017. Tilgængelig på nettet den 16.1 2019 på www.jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9555189/velfaerdssamfundet-er-ikke-for-alle

Rasmussen HH. ”Åbent brev til sundhedsminister Astrid Kragh”. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-12 SSU Alm.del Bilag 116. 8.1 2013. http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/suu/bilag/116/1202995.pdf 

Rasmussen H, Nikodam H. “Hvidbog om whiplash/piskesmæld – et modsvar til whiplash som funktionel lidelse”. 2018. Tilgængelig på nettet den 18.1 2019 på http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/08/hvidbog-om-whiplash-piskesmaeld-et-modsvar-til-whiplash-som-funktionel-lidelse.pdf

Rasmussen HH, Nikodam H. “Whiplash/piskesmæld – Sammenfatning af hvidbog – et modsvar til whiplash som funktionel lidelse. 2018. Tilgængelig på nettet den 16.1 2019 på http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/08/sammenfatning-af-hvidbog-om-whiplash-piskesmaeld-et-modsvar-til-whiplash-som-funktionel-lidelse.pdf

Rasmussen HH, Nikodam H, Stick S, Voss B. “Whiplashforeningens spørgeskemaundersøgelse 2015/2016”. Tilgængelig på nettet den 18.1 2019 på http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/09/sp%C3%B8rgeskemaunders%C3%B8gelse-vedr-piskesm%C3%A6ldsskader.pdf

Rasmussen HH, Russel K. ”Et smæld over fingrene”. Livtag nr. 5 2010. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på http://ptu.typo3cms.dk/fileadmin/FILER/PDF/Et_smaeld_over_fingrene.pdf

Rasmussen LI. ”Udskældt professor: Kald gerne træthedssyndrom en fysisk lidelse”. Politiken 7. september 2016. Tilgængelig på nettet den 14.2 2019 på  ihttp://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/article5634964.ece

“Redegørelse om whiplash”. Sundhedsstyrelsen år 2000.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på https://www.sst.dk/publ/Publ2000/whiplash/clean.html

Richter P. ”Gør piskesmæld til en anerkendt lidelse”. Aarhus Stiftstidende den 1.2 2010. Tilgængelig på nettet den 19.1 2019 på https://stiften.dk/aarhus/Goer-piskesmaeld-til-en-anerkendt-lidelse/artikel/4993

Rittig-Rasmussen B, Kongsted A, Carstensen T, Bendix T, Bach FW, Jensen TS. ”Behandling af gener efter whiplash”. Ugeskriftet. Statusartikel. 14. juni 2010. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://ugeskriftet.dk/videnskab/behandling-af-gener-efter-whiplash

Rivano M, Freeman M, Westergren H, Malmström E-M, Centeno C. “Abstracts: 5th International whiplash trauma congress – august 24-28, 2011”, lund, sveden. Published in: Journal of rehabilitation medicine.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://portal.research.lu.se/ws/files/4251926/4301081.pdf

Schmidt D. “Whiplashforskningen rykker markant”. Livtag nr. 5 2011 side 24.
Tilgængelig på nettet den 07-04-2018 på https://issuu.com/ksoptu/docs/13559_livttag__5_2011_web

Shearer HM et al. “Are psychological interventions effective for the management of neck pain and whiplash-associated disorders? A systematic review by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration”. Spine J. 2015 Aug 13.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26279388

Schröder A, Rehfeld E, Ørnbøl E, Sharpe M, Licht RW, Fink P. “Cognitive-behavioural group treatment for a range of functional somatic syndromes: randomised trial” The British Journal of Psychiatry 1. doi: 10.1192/bjp.bp.111.098681 Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://bjp.rcpsych.org/content/200/6/499.long

Schlüter S. ”Hvorfor psykolog når man er whiplashskadet”. Tilgængelig på nettet den 15.1 2019 på http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/09/hvorfor-psykolog-naar-man-er-whiplashskadet.pdf

Seferiadis A, Ohlin P, Billhult A, Gunnarsson R. “Basic body awareness therapy or exercise therapy for the treatment of chronic whiplash associated disorders: a randomized momparative clinical trial”. Disabil Rehabil. 2016 Mar; 38(5):442-51. doi: 10.3109/09638288.2015.1044036. Epub 2015 May 8.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25955823

Shearer HM et al. ”Are psychological interventions effective for the management of neck pain and whiplash-associated disorders? A systematic review by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration”. Spine J. 2015 Aug 13. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26279388

Sjaastad O, Hessebberg JP. “Ensidig om nakkesleng fra Høyesterett”.
Tidsskrift for Den Norske Legeforening. Nr. 7-8. april 2014; 134:721 – 4 doi: 10.4045/tidsskr.14.0265
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://tidsskriftet.no/article/3158836

Siegmund GP et al. “The Anatomy and Biomechanics of Acute and Chronic Whiplash Injury”.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på 
http://www.whiplashprevention.org/SiteCollectionDocuments/Research%20Articles/Medical%20-%20Whiplash/AnatomyBiomechanicsWhiplashInjury.pdf

Simmen J. ”Den usynlige lidelse”. Tilgængelig på nettet den 19.1 2019 på https://www.yumpu.com/da/document/read/18303337/den-usynlige-lidelse-juli-2002-whiplashforeningen

Skovenborg EL, Schröder A. ”Is physical disease missed in patients with medically unexplained symptoms? A long-term follow-up of 120 patients diagnosed with bodily distress syndrome”. Gen Hosp Psychiatry 2014 Jan-Feb;36(1):38-45. Tilgængelig på nettet den 18.1 2019 på https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24157056 

Skovmand K. ”God kur mod piskesmæld: Lad patienten være i fred”. Politiken 11.10 2015. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019

http://politiken.dk/viden/art4869159/God-kur-mod-piskesm%C3%A6ld-Lad-patienten-v%C3%A6re-i-fred

Spearing NM et al. “Does injury compensation lead to worse health after whiplash? A systematic review”. Pain 2012 Jun;153(6):1274-82. doi: 10.1016/j.pain.2012.03.007. Epub 2012 Apr 20.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22521227

Sodemann M. ”Høringssvar vedr. DSAM´s vejledning om funktionelle lidelser”. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019  http://www.funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/indvandrermedicinsk_klinik_odense_universitetshospital.pdf

Sodemann M. ”Professor: Læger må ikke bruge funktionelle lidelser som bekvem skraldespand”. Altinget 30.11 2018.  Tilgængelig på nettet den 18.1 2019 på https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/professor-specialiserede-laeger-maa-ikke-bruge-funktionelle-lidelser-som-bekvem-skraldespand

Sonne C. «Per Asmusssen stopper som CEO i Kamstrup». Ugeavisen.dk 3. april 2017. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på http://ugeavisen.dk/ugebladetskanderborg/Per-Asmussen-stopper-som-CEO-i-Kamstrup/artikel/314408

Steilen D et al. “Chronic Neck Pain: Making a Connection Between Capsular Ligament Laxity and Cervical Instability”. Open Orthop J. 2014; 8: 326–345.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4200875

Steenstrup T. ”Hvad er whiplashsyndrom?” Fordiviggen 9. oktober 2016. Tilgængelig på nettet den 19.2 2019 på  http://fordiviggen.com/article/hvad-er-en-whiplash-syndrom

”Styrelsen for patientsikkerheds råd vedrørende alternative behandlingsformer”. Styrelsen for patientsikkerhed. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på https://www.srab.dk/behandlingsformer/

Schydlowsky P. “Nakkesmerter”. Apotek. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på https://www.apoteket.dk/sygdom/knogler-muskler-og-led/nakkesmerter 

Teasell RW, McClure JA, Walton D, Pretty J, Salter K, Meyer M, Sequeira K, Death B. “A Research Synthesis of Therapeutic Interventions for Whiplash-Associated Disorder (WAD): Part 1– Overview and Sumery”. Pain Research and Management. Volume 15 (2010), Issue 5, Pages 287-294.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.hindawi.com/journals/prm/2010/106593/abs

Teasell RW, McClure JA, Walton D, Pretty J, Salter K, Meyer M, Sequeira K, Death B. “A Research Synthesis of Therapeutic Interventions for Whiplash-Associated Disorder (WAD): Part 2– Interventions for acute WAD”. Pain Research and Management. Volume 15 (2010), Issue 5, Pages 295-304.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2975532

Teasell RW, McClure JA, Walton D, Pretty J, Salter K, Meyer M, Sequeira K, Death B. “A Research Synthesis of Therapeutic Interventions for Whiplash-Associated Disorder (WAD): Part 3 – Interventions for Subacute WAD”. Pain Research and Management. Volume 15 (2010), Issue 5, Pages 305-312. http://dx.doi.org/10.1155/2010/108685
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.hindawi.com/journals/prm/2010/108685/abs

Teasell RW, McClure JA, Walton D, Pretty J, Salter K, Meyer M, Sequeira K, Death B. “A Research Synthesis of Therapeutic Interventions for Whiplash-Associated Disorder (WAD): Part 4 – non-invasive interventions for chronic WAD”. Pain Research and Management. Volume 15 (2010), Issue 5, Pages 313-322.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2975534

Teasell RW, McClure JA, Walton D, Pretty J, Salter K, Meyer M, Sequeira K, Death B. “A Research Synthesis of Therapeutic Interventions for Whiplash-Associated Disorder (WAD): Part 5 – surgical and injection-based interventions for chronic WAD”. Pain Research and Management. Volume 15 (2010), Issue 5, Pages 323-34.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2975535

Therese. Hjernerystelse.dk – erfaringsudveksling om følger af hjernerystelse”. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på http://www.hjernerystelse.dk/index.htm

Thomas J. “Road traffic accidents before and after seatbelt legislation – study in a distrect general hospital”. R Soc Med. 1990 Feb;83(2):79-81.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2319551

Thomsen BG. “4. Forskning”. Fremtidens medicin. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på http://fremtidens-medicin.dk/4-forskning/

Thorup ML. ”Patienter med funktionelle lidelser vil ikke kaldes psykisk syge”. Politiken den 22. december 2016. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på https://www.information.dk/indland/2016/12/patienter-funktionelle-lidelser-kaldes-psykisk-syge

Toscano L. ”Funktionelle lidelser viden samtaler og sygehistorier”. FADL´s Forlag 2015.

Treleven J, Jull G & LowChoy N. “Smooth pursuit neck torsion test in whiplash-associatede disorders: relationship to self-reports of neck pain and disability, dizziness and anxiety”. J Rehabil Med. 2005 Jul;37(4):219-23.Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16024477

Trinh K, Graham N, Irnich D, Cameron ID, Forget M. “Acupunture for neck disorders”. Cochrane Database Syst Rev. 2016 May 4;(5):CD004870. doi: 10.1002/14651858.CD004870.pub4. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27145001

Uhrenholt L. “Epidemiologi”. Whiplashforskning.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på http://www.whiplashforskning.dk/index.htm

Uhrenholt L. “Morphologi and pathoanatomy of the cervical spine facet joints in road traffic crash fatalities with empahsis on whiplash – a patoanatomical and diagnostic imagin study”. PhD tesis. Faculty of Health Sciences University Aarhus 2007.

Uhrenholt L., Gregersen M. “Trafukulykker ved lavhastighedgrænseværdier for whiplash-associated disorders”. Ugeskrift for Læger.22.Feb 2008.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på 
http://ugeskriftet.dk/videnskab/trafikulykker-ved-lav-hastighed-graensevaerdier-whiplash-associated-disorders

Uhrenholt L. “Whiplashskader – diskrete læsioner i halshvirvelsøjlen”.
Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på: 
http://www.whiplashforskning.dk/articles/Uhrenholt_NordiskWhiplashKonference2010_Proceedings.pdf

Ulstrup A., Birgitte R. ”Patientforeningen Danmark tager afstand fra brugen af fællesdiagnoserne ”funktionel lidelse” og BDS”. Ugeskriftet.dk 18.8 2014. Tilgængelig på nettet den 16.2 2019 på http://ugeskriftet.dk/debat/patientforeningen-danmark-tager-afstand-fra-brugen-af-faellesdiagnoserne-funktionelle-lidelser

”Vagn-Hansen C. ”Når det gør rigtigt ondt”. Forlaget Mediegruppen 2009.

Veilgaard S. ”En kritisk diskursanalyse af forskningsdiagnosen funktionelle lidelser”. Speciale fra Syddansk Universitet Odense. Juni 2017. Tilgængelig på nettet den 20.1 2019 på https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/SUU/bilag/16/1949442/index.htm

Wahl MB.”Træn derhjemme . Øvelser til whiplashskadede”. Patientulykkesforeningen.
Tilgængelig på nette den 21.1 2019 på https://www.ulykkespatient.dk/media/1921/traen_derhjemme_whiplash.pdf

Westergren H, Freeman MD, Malmström EM. “The whiplash enigma: Still searching for answers”. Scandinavian Journal of Pain 5 (2014) 226-228. Tilgængelig på nettet den 17.1 2019 på https://www.researchgate.net/publication/265555318_The_whiplash_enigma_Still_searching_for_answers

Westergren H, EM Malmström, M Rivano. “Vårdprogram för nacksmärta och funktions-nedsättning efter olycka”. Region Skåne. 2015.

”Whiplash 2016”. Retslægerådet. Tilgængelig på nettet den 15.2 på http://www.retslaegeraadet.dk/getfile.aspx?f=62638

”Whiplash en udfordring for fysioterapeuter. To artikler sætter fokus på behandling og klinisk ræsonnering”. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på http://docplayer.dk/1553655-Whiplash-en-udfordring-for-fysioterapeuter-to-artikler-saetter-fokus-paa-behandling-og-klinisk-raesonnering.html

” Whiplashguiden”. Whiplashforeningen 2003.

”Whiplash syndrome: Better prediction of long-term consequences”. Science News May 31, 2016. Tilgængelig på nettet den 15.2 2019 på https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160531082327.htm 

”Vården vid trafikskador med lånavariga smärttillstånd”. Socialstyrelsen. Tilgængelig på nettet den 20.1 2019 på http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-3

Woodman J, Ballard K, Hewitt C, MacPherson H. ”Self-efficacy and selv-care related outcomes following Alexander Technique lessons for people with chronic neck pain in the ATLAS randomised, controlled trial”. Tilgængelig på nettet den 20.1 2019 på https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876382017302330?via%3Dihub

Yoon YM, Han SR, Lee SJ, Choi CY, Sohn JM. “The Effecacy of Polsed Radiofrequency Treatment of Cervical Radicular Pain Patients”. Korean J Spine. 2014 Sep; 11(3): 109–112.Tilgængelig på  nettet den 21.1 2019 på  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4206964/

Ödkvist LM, Karlberg M, Noaksson L. “Balance Problems and Somatic Symptoms had increased 12 Years after af Whiplash Injury”.  P11 side 32.
The fift International Whiplash Trauma Congress, Lund, Schweden. 2011. Tilgængelig på nette den 21.1 2019  http://www.adseat.eu/files/pages/22/suppl50-whiplash-2-.pdf

Østerlund ASJ. ”Sagsbehandler til Hanne: Hvis du kan bruge en GPS, kan du også arbejde”. Avisen.dk 15. Oktober 2017. Tilgængelig på nettet den 21.1 2019 på https://www.avisen.dk/sagsbehandler-til-hanne-hvis-du-kan-bruge-en-gps-k_465930.aspx

Links:

www.whiplashforeningen.dk 
Whiplashforeningen.

www.tagpiskesmaeldalvorligt.dk

Rasmussen HH. ”Tag piskesmæld alvorligt”.

www.whiplashforskning.dk
Uhrenholt L. ”Whiplashforskning”.

www.kiropraktorguide.dk 
Kiropraktorguide.

www.smertevidenskab.dk

Smertevidenskab.

www.videnomsmerter.dk
Viden om smerter.  


www.sundhed.dk
Det offentlige sundhedsvæsen på Internettet.


www.borger.dk 
Borger.dk

www.patientsikkerhed.dk
Dansk Selskab for Patientsikkerhed – her finder du generelle oplysninger om patientsikkerhed.

www.dch.dk
Det Centrale Handicapråd.

www.helse.dk
Helse.

www.sundhedsguiden.dk 
Sundhedsguiden.dk

www.netdoktor.dk
Netdoktor

www.sundhed.dk 
Sundhed.dk.

www.socialstyrelsen.dk
Socialstyrelsen.

www.advokatsamfundet.dk
Advokatsamfundet Danmark

www.retslaegeraadet.dk
Retslægerådet

www.aes.dk
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

www.forsikringsoplysningen.dk
Forsikringsoplysningen.

www.dukh.dk
Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

www.hsknet.dk
Handicappede Studerende og Kandidater

www.spsu.dk
Socialpædagogisk støtte

www.su.dk
SU

www.foertidspensionist.dk
Førtidspensionist.

www.lafs.dk
Landsforeningen af fleks- og skånejobbere.

www.sikkertrafik.dk 
Sikker trafik.

www.manuelbehandling.dk 
Klinik for manuel behandling.

www.birgittedue.dk
Birgitte Due.

www.konekt.dk
Konekt.

www.allevia.dk
Smertecenter.

www.kst-akademiet.dk 
KST akademiet.

www.aku-zonen.dk 
AKU Zonen .

www.glostrupfysioterapi.dk
Glostrup fysioterapi og træning.

www.sundhedshusetodder.dk
Kiropraktik og sundhedshuset.

www.hoejbjergklinikken.dk
Højbjergklinikken.

www.storetorv-erstatningsadvokater.dk
Store Torv Erstatningsadvokater.

www.smerteskolen.dk  
Smerteskolen.

www.piskesmaeld.dk

Sandager Advokater.

www.hjernerystelsesforeningen.dk  
Hjernerystelsesforeningen.

www.patientforeningendanmark.dk
Patientforeningen Danmark.

www.ulykkespatientforeningen.dk
UlykkesPatientForeningen.

www.whiplashinfo.se
Skade Portalen Whiplash Info.

www.nhf.no
LFN-  Landsforeningen for Nakkeskadde.

www.nwf.no 
Norges Whiplash Forbund.

www.nackskadeforbundet.se
Nackskadeförbundet.

www.funktionellelidelser.dk 
Funktionelle lidelser.

www.kroniskesygdomme.blogspot.dk
Stop TERM.